ผู้บังคับบัญชา

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

พ.ต.อ.ปริญญา  เหลืองอุทัย
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

แจ้งเหตุเบาะแส


Mobile Application สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในประเทศไทย สามารถกดขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
ดาวน์โหลด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

079469
Today
This Month
All days
117
1208
79469

สภาพทั่วไปแล้วข้อมูลท้องถิ่น

       สภาพทั่วไปอยู่ในระบบสังคมเมือง ประกอบด้วย ย่านธุรกิจศูนย์การค้า ตลาด หมู่บ้านจัดสรรสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก อาคารที่พักอาศัยเป็นตึกสูงและแหล่งชุมชนแออัด เป็นต้น
1.พื้นที่รับผิดชอบ สน.ทุ่งสองห้อง รับผิดชอบในพื้นที่ของเขต กทม. จำนวน 2 เขต
      1.1 เขตหลักสี่ มี 2 แขวง
           - แขวงทุ่งสองห้อง - แขวงตลาดบางเขน
      1.2 เขตจตุจักร มี 1 แขวง
           - แขวงลาดยาว ( บางส่วน )
2. ประชากร สำรวจเมื่อ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

       2.1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
          - ประชากรชาย จำนวน 42,357 คน
          - ประชากรหญิง จำนวน 44,378 คน รวมจำนวน 86,735 คน
       2.2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
          - ประชากรชาย จำนวน 14,316 คน
         - ประชากรหญิง จำนวน 16,040 คน รวมจำนวน 30,356 คน
       2.3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร (หมู่ 6 ย่านวัดเทวสุนทร)
         - ประชากรชาย จำนวน 4,592 คน
         - ประชากรหญิง จำนวน 4,205 คน รวมจำนวน 8,797 คน ประชากรแฝงประมาณ 65,000 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 190,888 คน
3. ถนน สายหลักมีจำนวน 3 สาย
      3.1. ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ริมคลองประปาเขตติดต่อ สภ.ปากเกร็ด ถึงสะพานข้ามคลอง (เค แอล เอ็ม) ระยะทางประมาณ 3 ก.ม.
      3.2. ถนนงามวงศ์วาน ตั้งแต่ริมคลองประปาสี่แยกพงษ์เพชร เขตติดต่อ สภ.เมืองนนทบุรี ถึงสี่แยกบางเขน ระยะทางประมาณ 1.8 ก.ม.
      3.3. ถนนกำแพงเพชร 6 ตั้งแต่คลองหน้าวัดหลักสี่ ถึงแยกบางเขนระยะทางประมาณ 4.6 ก.ม.
4. คลอง ที่สำคัญมีจำนวน 7 คลอง
      4.1. คลองตาอูฐ เขตติดต่อระหว่าง สน.ทุ่งสองห้อง กับ สน.ดอนเมือง
      4.2. คลองเปรมประชากรเขตติดต่อระหว่าง สน.ทุ่งสองห้อง กับ สน.ประชาชื่น
      4.3. คลองประปา เขตติดต่อระหว่าง สน.ทุ่งสองห้อง กับ สภ.ปากเกร็ด
      4.4. คลองบางเขน เขตติดต่อระหว่าง สน.ทุ่งสองห้อง กับ สน.บางเขน
      4.5. คลองลาดยาว เขตติดต่อระหว่าง สน.ทุ่งสองห้อง กับ สน.บางเขน
      4.6. คลองถนน เขตติดต่อระหว่าง สน.ทุ่งสองห้อง กับ สน.บางเขน
      4.7. คลองบางบัว เขตติดต่อระหว่าง สน.ทุ่งสองห้อง กับ สน.บางเขน


ติดต่อ

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2
444 หมู่1 ถนนกำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทร. 02-574-6460-67

         

Copyright © 2018 สน.ทุ่งสองห้อง. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect