ร่วมมือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบัน

เห็นเครื่องแบบแล้วอุ่นใจ
#ร่วมมือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบัน
▪️สน.ทุ่งสองห้อง บก.น.2▪️
ภายใต้การอำนวยการ ของ ว่าที่ พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผกก.สน.ทุ่งสองห้อง ได้นำนโยบายของ บช.น.ในการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันการศึกษา โดยได้มอบหมายงานป้องกันปราบปราม สน.ทุ่งสองห้อง ดำเนินการ
โดยปฎิบัติที่โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่ กทม.ใช้มาตราการปรากฏกายช่วงเปิดเรียนและเลิกเรียน (Show of force). ตรวจสอบและการปรับมุมกล้องCCTV ให้ใช้งานได้ หาความร่วมมือสายข่าวกับภาคี สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและสถาบันการศึกษา ซึ่งถือเป็นมาตราการเชิงรุกเน้นวิเคราะห์ปัญหาเดิมที่เคยมีนำมาป้องการเหตุมิให้เกิดซ้ำได้


#สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง
#ตำรวจนครบาลใส่ใจความปลอดภัยของประชาชน

ร่วมมือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบัน
Scroll to top